W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

VI/39/2013

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032”.
na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., Poz. 594) w celu realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały >>pobierz Program.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
 
 
UZASADNIENIE
 
Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. Rady Ministrów przyjęto „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który został  zmieniony Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Główne cele w/w programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele te będą realizowane na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (powiatowym i gminnym). Do obowiązków samorządu gminnego należy m. in. przygotowanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W celu realizacji w/w zadania został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i strategiczne działania w kierunku usuwania azbestu, aktualny stan, ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Osielsko. Określa również harmonogram działań zmierzających do bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi usunięcia tych wyrobów. Program stanowi także podstawowy dokument wspierający pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania zmierzające do oczyszczenia terenu Gminy Osielsko z wyrobów zawierających azbest.
Opracowując projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032” odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2013 r. znak: NNZ.9022.3.159.2013 oraz z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. znak: WOO.410.163.2013.KB.
           Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia zapisów ww. dokumentu do realizacji, zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane