W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

V/60/09

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Maksymilianowo
na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220: Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. ] 055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 9745 Nr 173, póz, 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111,. Nr 223, póz. 1458 z 2009 r. Nr 52 póz. 420), w związku z § l O ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania \"Odnowa i rozwój wsi\" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz.220 oraz z 2008 r. Nr 156, póz. 974) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Zatwierdzić „Plan Odnowy Miejscowości Maksymilianowo na lata 2009 - 2016" przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 6 lipca 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały -Załącznik
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko,
§ 3. Traci moc uchwała Nr II/19/09 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2009 r.
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie:
Zebranie Wiejskie mieszkańców Jarużyna uchwałą z dnia 6 lipca 2009 r. przyjęło „Plan Odnowy Miejscowości Maksymilianowo na lata 2009-2016".
Formę uchwały zebrania wiejskiego dla tego dokumentu określa § 10 ust. 2 pkt 2 lit. a. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w^ sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 38, poz.220 ze zm.), a zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b powołanego Rozporządzenia, rada gminy zatwierdza plan odnowy miejscowości.
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Załącznik pdf, 1.24 MB

Powiadom znajomego