Gmina Osielsko:

Urząd Gminy:

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

 Załączniki:

Bilans- Gmina
Bilans z wykonania budżetu - Gmina
Rachunek zysków i strat - Gmina
Informacja dodatkowa - Gmina
Zestawienie zmian funduszu - Gmina
Załacznik nr 12 informacja dodatkowa za 2022 rok - Gmina
Bilans UG
Zestawienie zmian w funduszu UG
Rachunek zysków i strat UG
Informacja dodatkowa UG