Gmina Osielsko:

 

 

Urząd Gminy:Załączniki:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Załącznik do informacji dodatkowej
Zestawienie zmian w funduszu
Bilans Gminy Osielsko
Bilans z wykonania budżetu- Gmina Osielsko
Informacja dodatkowa załacznik- Gmina Osielsko
Rachunek zysków i strat- Gmina Osielsko
Załacznik do inf_ dodatkowa- Gmina Osielsko
Zestawienie zmian w funduszu- Gmina Osielsko