Zgodnie z obowiązującymi przepisami publikujemy Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. 

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.Załączniki: