W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zadania i kompetencje Sekretarz Gminy

1. Do zadań Sekretarza Gminy Osielsko należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw Gminy w zakresie określonym w udzielonych przez Wójta upoważnieniach i pełnomocnictwach;

2) wykonywanie zadań zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym:

a) realizowanie – we współdziałaniu z Wójtem – polityki kadrowej i płacowej 
w Urzędzie,
b) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie w tym nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i obsługą Obywateli, 
c) dokonywanie analiz potrzeb zmian kadrowych w związku z intensywnym rozwojem Gminy,
d) opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu Organizacyjnego,
e) bezpośredni nadzór pracy Kierownika Referatu Organizacyjnego w tym 
w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przepisów instrukcji kancelaryjnej,
f) bezpośredni nadzór pracy samodzielnego stanowiska ds. obsługi organów gminy, spraw kultury i BIP oraz współdziałanie w tym zakresie 
z Przewodniczącym Rady Gminy, który na podstawie art. 21a ustawy 
o samorządzie gminnym wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego 
w stosunku do pracowników wykonujących zadania związane 
z funkcjonowaniem Rady Gminy,
g) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w sprawach organizacyjnych wobec pracowników Urzędu wskazanych w załączniku Nr 1 do Regulaminu,
h) wykonywanie zadań określonych w odrębnych zarządzeniach Wójta dotyczących naboru pracowników, odbywania przez pracowników służby przygotowawczej oraz ich oceniania,
i) przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta oraz poleceń Wójta 
w przedmiocie spraw dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Wójta przez innych pracowników Urzędu za wyjątkiem zarządzeń dotyczących spraw finansowych nad którymi sprawuje nadzór Skarbnik,
j) monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa oraz zapewnienie obsługi prawnej urzędu.

2. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy w sprawach należących do jego kompetencji.

3. Sekretarz wykonuje czynności za pracodawcę z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności zastrzeżonych  w ustawie o pracownikach samorządowych dla Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. 

4. Do zadań Sekretarza należy dodatkowo:

a) koordynacja kontroli zarządczej na podstawie odrębnego zarządzenia Wójta,
b) odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów do sprawozdań Wójta składanych na sesjach Rady Gminy z działalności między sesjami,
c) odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów do sporządzenia raportu 
o stanie Gminy w zakresie dotyczącym zadań realizowanych przez Urząd oraz koordynacja przygotowania materiałów przez gminne jednostki 
i współdziałanie w tym zakresie z Zastępcą Wójta,
d) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

5. Szczegółowy zakres obowiązków powierzonych Sekretarzowi może zostać określony odrębnym dokumentem.Powiadom znajomego