W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO na 2024 r.

Sprawozdanie z konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 521)
projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.


1. Podstawa prawna konsultacji
1) Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego;
2) Uchwała Nr IX/74/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.;
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

2. Cel konsultacji
Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu w sposób najpełniejszy uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności i możliwości ich zaspokojenia przez organizacje pozarządowe oraz pozwoliłby na realizację zadań zawartych w projekcie, a następnie w budżecie gminy Osielsko.

3. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

4. Termin i formy konsultacji
Prace nad programem rozpoczęto wcześniej, chcąc umożliwić organizacjom jak najwcześniejszą i jak najszerszą partycypację w pracach. Już dnia 28 sierpnia 2023 r. informowano o przystąpieniu do opracowania projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
W tym celu wykorzystano Biuletyn Informacji Publicznej, tablicę ogłoszeń oraz informację wysłano również do każdej z organizacji, które udostępniły adresy e-mail. Swoje propozycje, zgodnie z obowiązującym programem współpracy, organizacje mogły składać do 15 września 2023 r.
Do dnia zakończenia zbierania propozycji organizacji swoje pomysły  złożyły cztery kluby sportowe (KS Victoria Osielsko, UKS Szachy Osielsko, Bydgoski Klub Żeglarski, K.S. „OLIMP-BOKS” Osielsko, KS N-Bike Academy) oraz Stowarzyszenie Sąsiedzi Gmina Osielsko. Ponadto wzięto również pod uwagę propozycje działań zgłoszone do przyszłorocznego budżetu gminy przez KS Victoria Osielsko, Bydgoski Klub Żeglarski z Osielska, K.S. OLIMP-BOKS Osielsko, ULKS Mustang Żołędowo oraz Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI. Wnioski i pomysły przeanalizowano, a dodatkowe opisy pozwoliły na właściwe zakwalifikowanie ewentualnych działań, zgodne z katalogiem zawartym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na tej podstawie dnia 6 października 2023 r. opublikowano w BIP-ie oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń informację o rozpoczęciu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami stworzonego projektu. Ponadto zamieszczono propozycje organizacji oraz informacje na temat ich uwzględnienia lub braku akceptacji. Zaproszenie do konsultacji, zapoznania się z projektem programu wysłano do organizacji mailem. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy (…) zostały przeprowadzone w okresie od 16 do 30 października 2023 r. 

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3) miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii na temat konsultowanego dokumentu w formie pisemnej, przesyłając je drogą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl (w formie skanu dokumentu), pocztą tradycyjną na adres urzędu, składając osobiście lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Osielsko dostępnej na ePUAP. Dla ułatwienia pracy w informacjach o konsultacjach zamieszczono formularz uwag. 

5. Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić swoje uwagi do projektu Programu (…).

6. Uwagi, opinie, wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji żadna z organizacji nie wniosła uwag czy propozycji zmian. W związku z powyższym postanowiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

Powiadom znajomego