W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wyniki konsultacji zmiany Programu

Do dnia wczorajszego trwały konsultacje projektu zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Przypominamy, że kierując się pismem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. koniecznym było przeredagowanie par. 12 Programu. Proponowane zmiany:

par. 12 ust. 1. W celu opiniowania składanych w konkursach ofert, ogłoszonych na podstawie ustawy, na wykonanie zadań publicznych dla właściwej ich sfery, Wójt powołuje komisję konkursową, dalej zwana komisją.
2. Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na członków komisji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko. W ogłoszeniu w szczególności określa się:
1)      przedmiot konkursu, dla którego powołuje się komisję;
2)      termin zgłaszania kandydatów do komisji nie krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.
3. Obsługę administracyjno- biurową komisji zapewnia Wójt.
4. Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego kierującego pracami komisji oraz sekretarza.
5. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.
6. Komisja rozwiązuje się z chwilą przekazania Wójtowi wyników prac komisji.

W wyniku wprowadzonych zmian straci moc załącznik nr 1 do uchwały- formularz zgłoszenia kandydata z sektora organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.

W związku z tym, działając na podstawie obowiązujących nas przepisów:
1)      Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2)      Uchwała Nr I/3/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
3)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).
wszczęto konsultacje, których celem było przedstawienie organizacjom pozarządowym zapisów zaprezentowanych powyżej oraz uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu w sposób najpełniejszy odpowiadający wymogom Wojewody.

Przedmiotem konsultacji były propozycje zapisu par. 12.

Dnia 11 stycznia 2022 r. na stronie internetowej bip.osielsko.pl opublikowano informację o planowanych w dniach od 19 stycznia do 2 lutego 2022 r. konsultacjach. Przedstawiono w niej przyczynę opracowania kolejnego dokumentu oraz podano propozycje nowych zapisów. Wskazano termin konsultacji, w którym organizacje miały możliwość składania swoich uwag (19 styczeń – 2 luty 2022 r.) oraz zamieszczono ankietę mającą pomóc w sposób jasny i uporządkowany przedstawić ewentualne opinie. 
Zgodnie z informacją przedstawioną w ogłoszeniu konsultacji, dnia 18 stycznia 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano projekt Rocznego programu (…) i drogą mailową poinformowano o tym fakcie organizacje. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3) miały możliwość zgłaszania swoich uwag w formie pisemnej, przesyłając je drogą mailową, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Osielsko, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  lub składając osobiście. UKS Dęby Osielsko wniosły uwagi lecz nie dotyczyły one konsultowanej treści.

Zakres konsultacji: konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić swoje uwagi do projektu par. 12.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag czy opinii do projektu zapisu par. 12. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowego brzmienia par. 12 postanowiono przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

Powiadom znajomego