W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Konsultacje kolejnego projektu Programu współpracy

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego przystąpiliśmy do zmiany prac mających na celu zamianę Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. w taki sposób, aby odpowiadała  wytycznym Wojewody. W związku z tym należało zmienić część poświęconą komisjom konkursowym, ich tworzeniu i zasadom działania. Zaproponowane brzmienie prezentujemy poniżej.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

W celu opiniowania składanych w konkursach ofert, ogłoszonych na podstawie ustawy, na wykonanie zadań publicznych dla właściwej ich sfery, Wójt powołuje komisję konkursową, dalej zwana komisją.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru na członków komisji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko. W ogłoszeniu w szczególności określa się:
1)      przedmiot konkursu, dla którego powołuje się komisję;
2)      termin zgłaszania kandydatów do komisji nie krótszy niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Obsługę administracyjno- biurową komisji zapewnia Wójt.

Członkowie komisji na pierwszym spotkaniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego kierującego pracami komisji oraz sekretarza.

Uczestnictwo w pracach komisji jest bezpłatne.

Komisja rozwiązuje się z chwilą przekazania Wójtowi wyników prac komisji.

 
Z uwagi na konieczne zmiany Programu (…) informujemy, że w dniach 19 stycznia do 2 lutego 2022 r. odbędą się konsultacje zmienionego dokumentu.

Przedmiot konsultacji:
Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) projektu zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz poznanie opinii tych podmiotów na temat przygotowanego dokumentu.

Forma konsultacji:
Jako formę konsultacji wyznacza się ankiety- konsultacje przez internet poprzez nadsyłanie swoich uwag i wniosków (ankiety do pobrania poniżej).

Termin przeprowadzenie konsultacji:
Opinie na temat projektu (można skorzystać z ankiety) będą zbierane w okresie od 19 stycznia do 2 lutego 2022 r. Dniem zakończenia konsultacji jest dzień 2 lutego 2022 r.

Sposób zbierania informacji:
Wypełnione ankiety można przesłać pocztą e-mail na adres ngo@osielsko.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Osielsko podany w nagłówku, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP  lub złożyć osobiście. Składający swoje opinie zobowiązani są do uzupełnienia formularza o swoje imię i nazwisko, a w przypadku opinii grupowej o nazwę grupy i imiona oraz nazwiska osób ją reprezentujących (upoważnionych), wraz z podaniem adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Opinie anonimowe lub bez wszystkich informacji o uczestnikach konsultacji wskazanych powyżej nie będą brane pod uwagę.
W przypadku mali wymagany jest skan podpisanego dokumentu.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego dokumentu:
Projekt Rocznego programu współpracy (…) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko (www.bip.osielsko.pl) w katalogu „GMINA – Organizacje pozarządowe- Projekty uchwał dot. NGO” oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 1  najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. dnia 19 stycznia 2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego