W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Wyniki konsultacji projektu programu na kolejny rok

Sprawozdanie z konsultacji


z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

 
1.       Podstawa prawna konsultacji
1)      Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2)      Uchwała Nr I/3/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
3)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

2.       Cel konsultacji
Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu w sposób najpełniejszy uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności i możliwości ich zaspokojenia przez organizacje pozarządowe oraz pozwoliłby na realizację zadań zawartych w projekcie, a następnie w budżecie gminy Osielsko.

3.       Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.

4.       Termin i formy konsultacji
Prace nad programem rozpoczęto wcześniej, chcąc umożliwić organizacjom jak najwcześniejszą i jak najszerszą partycypację w pracach. Już dnia 27 sierpnia 2021 r. informowano o przystąpieniu do opracowania projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. W tym celu wykorzystano Biuletyn Informacji Publicznej, tablicę ogłoszeń oraz informację wysłano również do każdej z organizacji, które udostępniły adresy e-mail.

Do dnia 15 września 2021 r. (termin wskazany w bieżącym Rocznym programie współpracy (…) jako ostateczny dla składania swoich propozycji przez organizacje przed przystąpieniem do ostatecznych prac nad projektem na 2022 rok) swoje propozycje złożyły cztery kluby sportowe (UKS Dęby Osielsko, KS N-Bike Academy, KS Piranie Osielsko i KS Rekiny Osielsko) oraz Chorągiew Kujawsko- Pomorska ZHP Hufiec Bydgoszcz - Miasto. Ponadto wzięto również pod uwagę propozycje działań zgłoszone przez ULKS Mustang Żołędowo, Bydgoski Klub Żeglarski z Osielska oraz KS Victoria Osielsko w złożonych w tym czasie wnioskach do budżetu. Na tej podstawie dnia 4 października 2021 r. opublikowano w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń informację o rozpoczęciu konsultacji stworzonego projektu z zainteresowanymi podmiotami. Ponadto zawarto propozycje organizacji oraz informacje na temat ich uwzględnienia lub braku akceptacji. O fakcie tym powiadomiono drogą mailową wszystkie organizacje, które wcześniej udostępniły adresy e-mail. Konsultacje projektu rocznego programu współpracy (…) zostały przeprowadzone w okresie od 12 do 26 października 2021 r.

Dnia 12 października 2021 r., zgodnie z informacją przedstawioną w ogłoszeniu konsultacji, w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano projekt Rocznego programu (…) i drogą mailową poinformowano o tym fakcie wszystkie organizacje.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3) miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii na temat konsultowanego dokumentu w formie pisemnej, przesyłając je drogą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl (w formie skanu dokumentu), pocztą tradycyjną na adres urzędu lub składając osobiście. Dla ułatwienia pracy w informacjach o konsultacjach zamieszczono formularz uwag. Przypomniano również o konieczności reprezentacji organizacji (podpisania dokumentu) przez osoby do tego upoważnione.

5.       Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić swoje uwagi do projektu Programu (…).

6.       Uwagi, opinie, wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag czy opinii do projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
 
W związku z powyższym postanowiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

 

Powiadom znajomego