W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2022 r.

Zakończono zbieranie propozycji działań, które organizacje pozarządowe chciałyby podjąć we współpracy z gminą Osielsku w kolejnym roku. Organizacje złożyły kilka propozycji:

KS Piranie Osielsko

Sport uwzględniono w zadaniach priorytetowych jako wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

UKS Dęby Osielsko

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono w zadaniach priorytetowych w części niedotyczącej kultury fizycznej;
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono w zadaniach priorytetowych;

KS N-Bike Academy

Wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono w zadaniach priorytetowych w części niedotyczącej sportu;
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Promocja i organizacja wolontariatu uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt. 1-32 nie uwzględniono w zadaniach priorytetowych. Z opisu wynika, że nie dotyczy współpracy z gminą Osielsko ani na rzecz organizacji z nią związanych;

ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Turystyka i krajoznawstwo nie uwzględniono w zadaniach priorytetowych z uwagi na istniejące już na terenie gminy liczne szlaki turystyczne;

KS Rekiny Osielsko

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży nie uwzględniono w zadaniach priorytetowych; z opisu wynika, że dotyczy kultury fizycznej lub sportu;
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym uwzględniono w zadaniach priorytetowych;
Promocja i organizacja wolontariatu uwzględniono w zadaniach priorytetowych;

Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę również złożone przez organizacje wnioski do przyszłorocznego budżetu powstał projekt Rocznego programu współpracy na kolejny rok.

Obecnie rozpoczynamy procedurę konsultacyjną, której celem jest przedstawienie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. oraz poznanie opinii tych podmiotów na temat przygotowanego dokumentu.

Forma konsultacji:
Jako formę konsultacji wyznacza się ankiety- konsultacje przez internet poprzez nadsyłanie swoich uwag i wniosków.

Termin przeprowadzenie konsultacji: 
Opinie na temat projektu (można skorzystać z ankiety) będą zbierane w okresie od 12 października do 26 października 2021 r. Dniem zakończenia konsultacji jest dzień 26 października 2021 r.

Sposób zbierania informacji:
Wypełnione ankiety można przesłać pocztą e-mail na adres ngo@osielsko.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Osielsko podany w nagłówku lub złożyć osobiście. Składający swoje opinie zobowiązani są do uzupełnienia formularza o swoje imię i nazwisko, a w przypadku opinii grupowej o nazwę grupy i imiona oraz nazwiska osób ją reprezentujących (upoważnionych), wraz z podaniem adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego. Opinie anonimowe lub bez wszystkich informacji o uczestnikach konsultacji wskazanych powyżej nie będą brane pod uwagę. W przypadku mali wymagany jest skan podpisanego dokumentu.

Miejsce zamieszczenia konsultowanego dokumentu:
Projekt Rocznego programu współpracy (…) zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Osielsko (www.bip.osielsko.pl) w katalogu „GMINA – Organizacje pozarządowe- Projekty uchwał dot. NGO” oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy w Punkcie Informacyjnym i w pokoju nr 1  najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. dnia 12 października 2021 r.

Ankieta- formularz

 

Załączniki

Powiadom znajomego