W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Konsultacje kolejnego projektu Rocznego programu współpracy z NGO na 2021 r.

Sprawozdanie z konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

1.       Podstawa prawna konsultacji
1)      Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2)      Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
3)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

2.       Cel konsultacji
Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu pozwalającego na realizację zadań zawartych w projekcie, w ramach uchwalonego budżetu Gminy Osielsko na 2021 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3.       Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

4.       Termin i formy konsultacji
Konsultacje projektu rocznego programu współpracy (…) zostały przeprowadzone w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. Informację o konsultacjach  zamieszczono w serwisie internetowym gminy (www.osielsko.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osielsko.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia. Ponadto do każdej z organizacji działającej na terenie gminy, która podjęła kiedykolwiek współpracę z gminą wysłano maile z informacją o trwających konsultacjach.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3 niniejszego sprawozdania) miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii na temat konsultowanego dokumentu w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl (w formie skanu dokumentu), pocztą tradycyjną na adres urzędu lub składać je osobiście. Dla ułatwienia pracy w informacjach o konsultacjach zamieszczono formularz uwag. Przypomniano również o konieczności reprezentacji organizacji (podpisania dokumentu) przez osoby do tego upoważnione.

Projekt Rocznego programu współpracy (…) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w formie pliku do pobrania w formacie *.pdf.

5.       Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić swoje uwagi do projektu Programu (…).

6.       Uwagi, opinie, wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag czy opinii do projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
 
W związku z powyższym postanowiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

Powiadom znajomego