W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Termin składania propozycji

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego oraz podstawowy dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Dlatego tak ważny jest udział w jego tworzeniu lokalnych podmiotów trzeciego sektora. Ponadto przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego przystępujemy już do tworzenia programu na kolejny rok.

Zgodnie z obowiązującym nas obecnie Programem (…) organizacje mają prawo składać swoje propozycje działań do programu na kolejny rok do
15 września 2022 r. Na tym etapie bez kalkulacji finansowej i kosztorysów!

Państwa pomysły, uwagi, propozycje w miarę możliwości postaramy się uwzględnić w działaniach na 2023 rok. Pozwolą nam one przygotować dokument najpełniej odpowiadający potrzebom lokalnej społeczności, z uwzględnieniem możliwości organizacji i gminy.  

Przypominam, że w obecnym roku zaplanowaliśmy współpracę w następujących sferach zadań:
1)         działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
2)         wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
3)         działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4)         promocja i organizacja wolontariatu;
5)         przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dla ułatwienia przypominam sfery działań, w których, zgodnie z ustawą, może być podjęta współpraca. Należy pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne również ze statutami Państwa organizacji! W celu ułatwienia pracy można skorzystać z formularza. Krótki opis działania pozwoli nam zakwalifikować je do właściwego obszaru wskazanego w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkie Państwa propozycje zostaną poddane wnikliwej analizie.

Wnioski, propozycje, sugestie można składać pocztą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl, pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (Osielsko 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a), osobiście lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Osielsko dostępnej na portalu ePUAP
w terminie do dnia 15 września 2022 r. Należy pamiętać aby dokumenty te były podpisane przez osoby do tego w organizacjach uprawnione
(wg zapisów w statutach).

Załączniki

formularza doc, 193 kB

Powiadom znajomego