W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/74/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko.
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) Rada Gminy Osielsko uchwala,co następuje:
status uchwały obowiązująca

Treść

§ 1. Przyjąć projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Osielsko do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy Osielsko.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

           Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2028) rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje 
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
          Gminny Zakład Komunalny w dniu 08 lipca 2021 r. złożył wniosek z dnia 08 lipca 2021 r. L.dz. 3291/2021 do Rady Gminy Osielsko dotyczący projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z Gminy Osielsko.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. w dniu 18.08.2021 r. złożyła wniosek z dnia 18.08.2021 r. znak: EO/4345/KW/12492/2021 przedstawiający projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
      Rada Gminy Osielsko, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowała projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osielsko oraz przekazała ją Uchwałą Nr VIII/74/2021 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r. do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.  

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane