Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

XI/107/2015

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), art. 6 ust. 6, ust. 9, ust. 10 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849; z 2015 r. Poz. 528, Poz. 699, Poz. 774, Poz. 1045, Poz. 1283, Poz. 1777), art. 6a ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381, z 2014 r. Poz. 40, z 2015 r. Poz.1045), art. 6 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465, z 2015 r. Poz. 1045), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 4239

Treść

§ 1. 1. Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 1 >>pobierz do uchwały.
        2. Wzór informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach będący formularzem uzupełniającym informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik nr 2 >>pobierzdo uchwały.
        3. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 3 >>pobierz do uchwały.
        4. Wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiący załącznik
nr 4  >>pobierz do uchwały.
        5. Wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, stanowiący załącznik nr 5 >>pobierz do uchwały.
        6. Wzór danych o nieruchomościach i obiektach budowlanych (jako załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 6 >>pobierz do uchwały.
        7. Wzór wykazu współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (jako załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny) dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik nr 7 >>pobierz do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
Uzasadnienie
 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 1515), do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
     Niniejsza uchwała wynika z dyspozycji art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 849 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1381 ze zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 465, ze zm.), które stanowią, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i osób prawnych. W formularzach tych zawarte są dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz doc, 223 kB metryczka
>>pobierz doc, 102 kB metryczka
>>pobierz doc, 272 kB metryczka
>>pobierz doc, 211 kB metryczka
>>pobierz doc, 135 kB metryczka
>>pobierz doc, 79 kB metryczka
>>pobierz doc, 83 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij