W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Wyniki konsultacji programu współpracy z NGO na 2021 rok

XML

Treść

Sprawozdanie z konsultacji

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.


1. Podstawa prawna konsultacji
1) Uchwała Nr VII/68/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi niektórych aktów prawa miejscowego.
2) Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

2. Cel konsultacji
Celem konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie tego dokumentu.
Opinie dotyczące projektu programu współpracy (…), zgłoszone w ramach konsultacji, miały pomóc w opracowaniu dokumentu w sposób najpełniejszy uwzględniającego potrzeby lokalnej społeczności i możliwości ich zaspokojenia przez organizacje pozarządowe oraz pozwolić na realizację zadań zawartych w projekcie, a następnie w budżecie Gminy Osielsko.

3. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

4. Termin i formy konsultacji
Zanim przystąpiono do konsultacji projektu uchwały, dnia 26 sierpnia 2020 r., informowano o przystąpieniu do opracowania projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. W tym celu wykorzystano stronę internetową, Biuletyn Informacji Publicznej, tablicę ogłoszeń. Informację wysłano również do każdej z organizacji, które współpracowały z gminą w jakiejkolwiek formie i udostępniły adresy e-mail.

Do dnia 15 września 2020 r. (termin wskazany w bieżącym Rocznym programie współpracy (…) jako ostateczny dla składania swoich propozycji przez organizacje przed przystąpieniem do ostatecznych prac nad projektem na 2021 rok) swoje propozycje złożyło pięć klubów sportowe (KS Victoria Osielsko, KS N-Bike Academy, UKS Dęby Osielsko, Akademia Mistrzów Sportu i KS OLIMP BOKS Osielsko). Ponadto wzięto również pod uwagę propozycje działań zgłoszone przez ULKS Mustang Żołędowo w złożonym w tym czasie wniosku do budżetu. Dnia 22 września 2020 r. na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń zamieszczono informację o przystąpieniu do konsultacji. Przedstawiono m.in. projekt Rocznego programu (…) oraz propozycje złożone przez organizacje z adnotacją o ich akceptacji bądź odrzuceniu z projektu wraz z podaniem przyczyny.
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy (…) zostały przeprowadzone w okresie od 30 września do 14 października 2020 r. Informację o konsultacjach zamieszczono w serwisie internetowym gminy (www.osielsko.pl) , w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.osielsko.pl) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń. Ponadto do organizacji działających na terenie gminy wysłano maile.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w tym wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy podanej w pkt. 1.3) miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii na temat konsultowanego dokumentu w formie pisemnej, przesyłając je drogą elektroniczną na adres ngo@osielsko.pl (w formie skanu dokumentu), pocztą tradycyjną na adres urzędu lub składając osobiście. Dla ułatwienia pracy w informacjach o konsultacjach zamieszczono formularz do wskazania ewentualnych zmian wraz z miejscem na uwagi czy uzasadnienie. Przypomniano również o konieczności reprezentacji organizacji (podpisania dokumentu) przez osoby do tego upoważnione.

Projekt Rocznego programu współpracy (…) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu ogłoszenia konsultacji, w formie pliku do pobrania.

5. Zakres konsultacji
Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mogli zgłosić swoje uwagi do projektu Programu współpracy (…).

6. Uwagi, opinie, wnioski zgłoszone w ramach konsultacji
W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag czy opinii do projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.


W związku z powyższym postanowiono projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. przekazać Radzie Gminy wraz ze Sprawozdaniem z konsultacji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane