W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 45/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielsko na rok 2024 r.
Status obowiązujące

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r., poz. 303), § 11 pkt  4 i 7  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok. 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r., Nr 42/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.   wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 163.119.392,13 zł zwiększa się o 191.860 zł, po zmianie  163.311.252,13 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  145.435.898,47 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 17.875.353,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 191.637.553,84 zł, zwiększa się o 191.860 zł, po zmianie  191.829.413,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 123.346.153,84 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 68.483.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

1. Krajowe Biuro Wyborcze: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem zn: DBD.804.10.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. poinformował, że decyzją Nr 30/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. dokonał zwiększenia  dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 kwietnia 2024 r. ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o kwotę 89.198 zł – wg. klasyfikacji dział 751, rozdział 75109 z przeznaczeniem na ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisu wyborców, obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych, karty do głosowania, koszty transportu i obwieszczeń oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Łączny plan dotacji na ten cel po zmianie wynosi 297.544 zł. 
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
1)  pismem zn: WFB.I.3120.3.23.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. poinformował, że decyzją z dnia 8 kwietnia zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę 70.555 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
2) pismem zn: WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. poinformował, że decyzją z dnia 10 kwietnia zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 rozdział 85513 o kwotę 16.942 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
3. Pomoc Ukrainie – Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował:
 pismem znak WFB.I.3121.2.94.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., że przekazano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 925 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych - dział 855 rozdział 85595;
 pismem znak WFB.V.1612.160.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r., że przekazano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 14.240 zł na  wypłatę świadczeń stawka 40 zł za osobę dziennie i obsługę zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych – dział 754 rozdział 75495.
4. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w dziale 750 w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami, w dziale 851 w rozdziale 85154 pomiędzy paragrafami, w dziale 853 w rozdziale 85395 pomiędzy paragrafami, w dziale 855 w rozdziale 85595 pomiędzy paragrafami i w dziale 926 w rozdziale 92601 pomiędzy paragrafami.

 

Załączniki

Powiadom znajomego