W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 42/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Osielsko na rok 2024 r.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),  § 11 pkt  4  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok.
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.,  Nr II/3/2024 z dnia 22 lutego 2024 r., Nr IV/21/2024 z dnia 26 marca 2024 r.  oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r., Nr 19/2024 z dnia 9 lutego 2024 r., Nr 25/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr 32/2024 z dnia 15 marca 2024 r., Nr 38/2024 z dnia 27 marca 2024 r.  wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 163.008.521,73 zł zwiększa się o 110.870,40 zł, po zmianie  163.119.392,13 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  145.244.038,47 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 17.875.353,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 191.526.683,44 zł, zwiększa się o 110.870,40 zł, po zmianie 191.637.553,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 123.154.293,84 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 68.483.260,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

1. Krajowe Biuro Wyborcze: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy pismem zn: DBD.804.11.2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. poinformował, że decyzją Nr 27/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. dokonał zwiększenia  dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o kwotę 99.600 zł – wg. klasyfikacji dział 751, rozdział 75109 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Łączny plan dotacji na ten cel po zmianie wynosi 208.346 zł. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o rzeczywiste składy komisji ustalone postanowieniem Nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jst zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r;
2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem zn: WFB.V.1612.146.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r. poinformował, że zostały przekazane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.270,40 zł na wypłatę przez Gminę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc została przyznana na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Załączniki

Powiadom znajomego