W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 41/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osielsko

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1610 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Osielsko Nr III/20/2015 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Osielsko służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego z dnia 02 kwietnia 2015r. poz. 1055) zarządzam co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości ozn. jako działka Nr 337/2 w obrębie ewidencyjnym Żołędowo, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszcz X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00178663/0. 

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 będzie polegała na: 
 prawie do utrzymywania na nieruchomości obciążonej, tj. działce Nr 337/2, kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
prawie swobodnego, nieutrudnionego i nieograniczonego w czasie i miejscu, dostępu do urządzeń elektroenergetycznych celem ich konserwacji, napraw, wymiany na nowe, remontów, usuwania awarii, dokonywania przeglądów, prowadzenia inwestycji związanych z modernizacją i przebudową linii, przyłączaniem nowych odbiorców, obowiązku powstrzymywania się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej od takiego zagospodarowania nieruchomości, w tym sadzenia drzew, które uniemożliwiałyby swobodny dostęp do urządzeń oraz prowadzenie prawidłowej ich eksploatacji. 

§ 3. Przebieg służebności przesyłu został wskazany w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 4. Służebność ustanawia się na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego tj. Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (85-054), ul. Dr E. Warmińskiego 8.
§ 5. Wynagrodzenie z tytułu obciążenia nieruchomości, o której mowa w § 1 ograniczonym prawem rzeczowym stanowi kwotę 1 313,00 zł netto, tj. 1 614,99 zł z VAT (słownie: tysiąc sześćset czternaście złotych 99/100). 
§ 6. Obowiązek utrzymania urządzeń związanych z wykonaniem służebności przesyłu obciąża przedsiębiorstwo przesyłowe. 
§ 7. Przedmiotowe zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego, w którym Gmina Osielsko wyraża zgodę na wpisanie w dziale III księgi wieczystej na wpisanie przedmiotowego ograniczonego prawa rzeczowego. 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 


  

Załączniki

Powiadom znajomego