W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 19/2024

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Osielsko na rok 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),  § 11 pkt 4a i pkt  7  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok.
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr IX/73/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na 2024 rok zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/1/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 7/2024  z dnia 15 stycznia 2024 r., Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Nr 17/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.,  wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 154.189.740,35 zł zwiększa się o 72.218 zł, po zmianie  154.261.958,35 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  136.541.704,69 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 17.720.253,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 182.315.115,36 zł, zwiększa się o 72.218 zł, po zmianie 182.387.333,36 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 116.164.073,36 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 66.223.260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§  2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

1. Pomoc Ukrainie – Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem znak WFB.V.1612.71.2024 z dnia 6 lutego 2024 r., że przekazano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.040 zł na zapewnienie wypłaty świadczeń pieniężnych  - stawka 40 zł za osobę dziennie za styczeń 2024 – dział 754 rozdział 75495;
2. Krajowe Biuro Wyborcze – Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 
w Bydgoszczy pismem zn: DBD.804.4.2024 z dnia 5 lutego 2024 r. dokonał podziału dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Dla gminy Osielsko I część dotacji celowej na I turę głosowania wynosi łącznie 70.166 zł – wg. klasyfikacji dział 751, rozdział 75109. Dotacja obejmuje: ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, obwieszczenia, druk tekstu ustawy Kodeks Wyborczy oraz wytycznych PKW dla komisji wyborczych, druk formularzy, druk kart do głosowania, koszty transportu;
3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem zn: WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 8 lutego 2024r. zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 12 zł na podstawie sprawozdania do „Umowy – Systemy dziedzinowe 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej;
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków  w dziale 750 pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095.

Załączniki

Powiadom znajomego