W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 102/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r. Nr VIII/64/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,  Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r.,  Nr 98/2023 z dnia 17 listopada 2023 r., 101/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.   wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 139.194.949,22 zwiększa się o 4.110,00 zł, po zmianie  139.199.059,22 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 118.312.381,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 157.662.487,80 zł, zwiększa się o 4.110,00 zł, po zmianie 157.666.597,80 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.881.311,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.785.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i  8a.
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem  znak  WFB. I.3120.3.123.2023, że decyzją z dnia 30 listopada 2023 r., zmienił plan dotacji celowych na rok 2023 na  zadania własne i zlecone gminie, w tym z przeznaczeniem :
1) na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę składek  zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  społecznej, dział  852, rozdział 85213, § 2030  - zwiększenie o kwotę – 308,00 zł,
2) na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dział  855, rozdział 85513, § 2010 – zwiększenie o kwotę – 222,00 zł,
3) na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych, dział 852, rozdział 85216, § 2030 – zwiększenie o kwotę – 9.611,00 zł,
4) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dział 854, rozdział 85415 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 6.031,00 zł ;


  

Załączniki

Powiadom znajomego