W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 98/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r., Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r., Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r.,Nr 91/2023  z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 138.411.162,76 zł, zwiększa się o 729.329,49 zł, po zmianie 139.140.492,25 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie – 118.253.814,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 156.878.701,34 zł, zwiększa się o 729.329,49 zł, po zmianie 157.608.030,83 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.832.744,48 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem:
1) nr WFB. I.3120.3.109.2023, że decyzją z dnia 14 listopada 2023 r., zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 550,00 zł na zadania zlecone gminie z zakresu spraw obywatelskich na podstawie rozliczenia ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r – dział 750 rozdział 75011;
2) nr WFB. I.3120.3.110.2023, że decyzją z dnia 14 listopada 2023 r., zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 729.650,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – dział 855, rozdział 85502;
2. Fundusz Pomocy Ukrainie – Wojewoda pismem znak WFB.I.3121.2. 254.2023  z dnia 10 listopada 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 229,49 zł – dział 750 rozdział 75011 par. 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750 w rozdziale 75023 pomiędzy paragrafami.

Załączniki

Powiadom znajomego