W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 95/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r., Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r wprowadza się następujące zmiany;

1)      dochody budżetu w wysokości 138.396.159,76 zł zwiększa się o 15.003,00 zł, po zmianie  138.411.162,76 zł,  w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 117.524.484,57 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      wydatki budżetu w wysokości 156.863.698,34  zł, zwiększa się o 15.003,00 zł, po zmianie 156.878.701,34 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 111.103.414,99 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)      określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i  8a.
4)      określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1.    Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem nr WFB. I.3120.3.103.2023, że decyzją  z dnia 27 października 2023 r., zwiększył plan dotacji celowych łącznie o kwotę 8.923,00 zł w dziale 855 Rodzina, w tym  :
-          o kwotę 2.000,00 zł w  rozdziale 85502 § 2060 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
-        o kwotę 6.923,00 zł  w  rozdziale  85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2.      Fundusz Pomocy Ukrainie – Wojewoda pismem znak WFB.V.1612.459.2023 z dnia 25 października 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 3.920,00 zł – dział 754 rozdział 75495 par. 2100 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie;
3.      Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy  poinformował pismem znak DBD.801.12.2023 z dnia 25 października 2023 r., że decyzją własną nr 44/2023 z dn. 25 października 2023 r. dokonał poddziału dotacji celowych na zadania zlecone gminom objętym właściwością delegatury z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania na wyborach do Sejmu  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r. Dział 751, rozdział 75108  par. 2010 – 2.160 zł.
4.      Na wniosek kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 Oświata i wychowanie,  pomiędzy paragrafami rozdziału 80104 Przedszkola .   
5.      Dokonuje się korekty zapisów w części normatywnej Zarządzenia Wójta Gminy  Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r.  poprzez wykreślenie  § 3  oraz  zastąpienie treści § 2  następującym zapisem „Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego