W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 91/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r. i  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany;

1)      dochody budżetu w wysokości 138.378.006,25 zł zwiększa się o 18.153,51 zł, po zmianie  138.396.159,76 zł,  w tym: 
a)      dochody bieżące w kwocie – 117.509.481,57 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2)      wydatki budżetu w wysokości 156.845.544,83 zł, zwiększa się o 18.153,51 zł, po zmianie 156.863.698,34 zł, w tym:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 111.088.411,99 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości – 45.775.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3)        ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
       - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13;  
4)      określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:
1.      Fundusz Pomocy Ukrainie – Wojewoda pismem:
1)       znak WFB.I.3121.2.227.2023 z dnia 16 października 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 65,51 zł – dział 750 rozdział 75011 par. 2100 z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
2)      znak WFB.I.3121.2.229.2023 z dnia 23 października 2023 r. poinformował, że zostały przekazane środki w kwocie 16 zł – dział 754 rozdział 75495 par. 2100 z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie;
3)      Minister Finansów poinformował pismem znak ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 r., że na  rachunek bankowy gminy przekazane zostały środki z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  w kwocie 18.072 zł – dochody: dział 758, rozdział 75814, par. 2100, wydatki dział 750, rozdział 75085 – 5.350 zł, 801 rozdział 80101 – 8.535,44 zł, rozdział 80104  – 4.186,56 zł. Zmiany ujęto w załączniku  Nr 13 i Nr 15 do uchwały budżetowej.
2.      Na wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska zwiększa się wydatki w dziale 010 rozdział 01095 o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych urządzeń melioracji wodnych w celu poprawienia zasilania i przepływu wód w zlewni rowu R-1 na terenie Żołędowa. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o taką kwotę – dział 758, rozdział 75818.
3.      Na wniosek kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami 80101, 80103, 80104, 80106, 80107, 80148 i 80150.  
4.      Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 710 w rozdziale 71035.

Załączniki

zał. nr 1 pdf, 115 kB
zał nr 2 pdf, 130 kB
zał nr 13 pdf, 166 kB
zał. nr 15 pdf, 213 kB

Powiadom znajomego