W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 90/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art.  4 ust. 1 pkt  2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej   (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 1 i 2 uchwały nr IV/43/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za usługi komunalne i korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 67/2023 Wójta Gminy Osielsko z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych wprowadza się następujące zmiany w § 1 w ust. 1:
1) w pkt. 1 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) gabinetu specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 35,00 zł netto za godz.;”  
2) w pkt. 2 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) gabinetu specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 35,00 zł netto za godz.;”
3) w pkt. 3 po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) gabinetu specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 35,00 zł netto za godz.;”  
4) w pkt. 4 w lit. g na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) gabinetu specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 35,00 zł netto za godz.”  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół w Gminie Osielsko.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W interesie społeczności lokalnej jest, aby pomieszczenia gminnych obiektów oświatowych mogły być wykorzystywane również po godzinach pracy szkół. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) do zadań wójta należy w szczególności m. in. gospodarowanie mieniem komunalnym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Rada Gminy Osielsko uchwałą nr IV/43/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za usługi komunalne i korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej powierzyła przedmiotowe uprawnienia Wójtowi Gminy Osielsko. Wprowadzenie zmiany w dotychczasowym zarządzeniu w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów oświatowych umożliwi korzystanie w szkołach podstawowych z gabinetów specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Powiadom znajomego