W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 89/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),   § 11 pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia  05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 
27 lipca 2023 r., Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r., Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r.  Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) dochody budżetu w wysokości 138.077.837,77 zł, zwiększa się o kwotę 56.178,16 zł, po zmianie  138.134.015,93 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  117.510.457,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.623.558,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 156.545.376,35 zł, zwiększa się o kwotę 56.178,16 zł, po zmianie  156.601.554,51 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.073.208,16 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;

4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem 15 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na:
1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 12 października 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2023 zwiększył plan dotacji celowych :
a) o kwotę 19.427,00 zł, w dziale 852 rozdział 85228 par. 2010 z przeznaczeniem na  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie  z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b) o kwotę 28.110,00 zł, w dziale 855, rozdział 85502 par. 2010  z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”. 
2. Fundusz Pomocy Ukrainie: Wojewoda działając  na podstawie  Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)  poinformował, że na wydzielony rachunek  bankowy  przekazał środki Funduszy Pomocy  w kwotach :
a) 784,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych – dział 852, rozdział 85295, par. 2100 ( pismo znak WFB.I.3121.2.219.2023 z dnia 11 października 2023 r.);
b)  7.824,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595, par. 2100 ( pismo znak WFB.I.3121.2.223.2023 z dnia 13 października 2023 r.);
c) 33,16 zł, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny z zakresu spraw obywatelskich do kwoty 39,23 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 r. naliczono wyrównanie wcześniej przyznanych kwot na zadania :  nadanie numeru PESEL w urzędzie oraz zarządzanie statusem UKR za okres od 01.01.2023 do 31.07.2023- dział 750, rozdział 75011, par. 2100- pismo znak WFB.I.3121.2.225.2023 z dnia 16 października 2023 r. 

Załączniki

Powiadom znajomego