W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 88/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Status obowiązujące

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr VI/44/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 05.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z dnia 13.09.2023 r., poz. 5685), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Osielsko w następującym składzie:

1) Agnieszka Adamska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
2) Androna Konsik – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
3) Danuta Kieliszak – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
4) Ewa Lewandowska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
5) Monika Gackowska – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
6) Magdalena Wojciechowska - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku,
7) Danuta Stachowska - Wronko - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
8) Jan Kuczkowski - dzielnicowy Komisariatu Policji Bydgoszcz – „Śródmieście",
9) Paulina Bartoszak - Kaczyńska – pedagog Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie,
10) Kinga Słomińska – pedagog Szkoły Podstawowej w Niemczu,
11) Ewa Rak - pedagog Szkoły Podstawowej w Osielsku,
12) Beata Cerak - pedagog Szkoły Podstawowej w Żołędowie,
13) Jolanta Gwizdała – pielęgniarka środowiskowa Gminnej Przychodni w Osielsku,
14) Jadwiga Sikorska -  kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy,
15) Marlena Jarzembkowska – Kulawiak - Sędzia SR, Przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Osielsko z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


        Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/44/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 05.09.2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 13.09.2023 r., poz. 5685) Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt. 
W związku z powyższym należało powołać członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osielsko.

Powiadom znajomego