W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 85/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 11  pkt 4 i  pkt 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia  
05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) dochody budżetu w wysokości 137.590.270,87 zł, zwiększa się o kwotę 48,00 zł, po zmianie  137.590.318,87 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  116.966.760,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.623.558,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 156.057.809,45 zł, zwiększa się o kwotę 48,00 zł, po zmianie  156.057.857,45 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 110.529.511,10 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8a;
5) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na:
1. Fundusz Pomocy Ukrainie. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem nr WFB. I.3121.2.188.2023 z dnia 25 września 2023 r., że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 48 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie za m-c sierpień 2023 r. 
2. Zmiany między paragrafami wydatków bieżących w ramach planu zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, klasyfikacja - dział 751, rozdział 75108.
3. Przeniesienia w planie wydatków majątkowych między paragrafami rozdziału 60016, w dziale 600 w zakresie źródła finansowania zadania pn. „ Budowa ul. Matejki w Niemczu – dokończenie inwestycji”. 
4. Zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale 926, rozdziale 92695. W związku z wynikiem rozeznania cenowego w przedmiocie budowy oświetlenia placu zabaw zwiększa się środki na realizację zadania, pn. „Budowa oświetlenia i monitoringu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Komara w Niemczu” o kwotę 34.000,00 zł,  tj. do kwoty 74.000,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się o taką  kwotę wydatki z  rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie rezerwa wynosi 439.300,00 zł. 
5. Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską  w uzasadnieniu do  Zarządzenia Wójta Gminy Osielsko Nr 79/2023  z dnia 13 września 2023 r. w sprawie  zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023., w ten sposób, że wpisuje się prawidłowe oznaczenie daty wymienionej w drugim wierszu „ z dnia 28 sierpnia 2023” w miejsce omyłkowo wpisanej daty „ z dnia 28 września 2023 r.”.  

Załączniki

Powiadom znajomego