W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 84/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),  art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 11  pkt 4 i  pkt 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia  05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 79/2023 z dnia 12 września 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) dochody budżetu w wysokości 137.548.473,20 zł, zwiększa się o kwotę 41.797,67 zł, po zmianie  137.590.270,87 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  116.966.712,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.623.558,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 156.016.011,78 zł, zwiększa się o kwotę 41.797,67 zł, po zmianie  156.057.809,45 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 110.529.463,10 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 13;
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na:
1. Fundusz Pomocy Ukrainie. Dokonuje się korekty kwot w załączniku nr 15  zgodnie  z zapisami  Zarządzenia Wójta Gminy Nr 81/2023 z dnia 14 września  2023 r.   oraz aktualizuje  o bieżące zmiany,  w tym: 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował pismem nr WFB. I.3121.2.177.2023, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,  w kwocie 3.968,00 zł - dział 854, rozdział 85415;
2) Minister Finansów pismem z dnia 14 września 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.177.2023 poinformował, że przekazane zostaną środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 39.970 zł;   dochody dział 758, rozdział 75814; wydatki dział 801, rozdział 80101, 80104;
3) Po rozliczeniu środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy zmniejsza się planowane dochody i wydatki na ten cel o kwotę 2.140,33 zł – dział 801, rozdział 80153.
2. Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 926 między rozdziałami 92601 i 92695 polegających na zwiększeniu wydatków w rozdziale 92695 na konserwację i bieżące naprawy oraz wywóz nieczystości z placów zabaw o 25.000 zł, zmniejsza się o taką kwotę wydatki bieżące w rozdziale 92601 oraz przesuwa się środki pomiędzy paragrafami  o charakterze płacowym w rozdziale 92601, dział 926, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i wpłaty PPK. 
3. Po otwarciu ofert przetargowych  na remont ul. Letniej w Jagodowie i ul. Wilgi w Myślęcinku zwiększa się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na drogach, . Zmniejsza się o taką kwotę rezerwę ogólną budżetu – dział 758, rozdział 75818. Po zmianie w rezerwie (par. 4810) pozostaje kwota 563.911,61 zł, w tym rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000 zł i rezerwa ogólna w wysokości 243.911,61 zł.
4. Na wnioski kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 801 między rozdziałami 80101 i 80148 oraz pomiędzy paragrafami w rozdziale 80150 i 75085 zgodnie z potrzebami jednostek.
5. Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przesuwa się środki pomiędzy paragrafami rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników. 
6. Przeniesienia w planie wydatków urzędu między paragrafami rozdziału 75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,  dział 757   Obsługa długu publicznego. 

Załączniki

Powiadom znajomego