W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 81/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r.,  Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r., Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. i Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r., Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 79/2023 z dnia 13 września 2023 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) dochody budżetu w wysokości 137.544.361,20 zł, zwiększa się o kwotę 4.112,00 zł, po zmianie 137.548.473,20 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  116.924.914,33 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 20.623.558,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 156.011.899,78 zł, zwiększa się o kwotę 4.112,00 zł, po zmianie 156.016.011,78 zł w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 110.487.665,43 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.528.346,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 

3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a;

4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na: Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zmiany dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych, w tym:
a) decyzją z dnia 30 sierpnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2023 zwiększył  plan dotacji  o kwotę 500 zł,  w dziale 855  Rodzina,  rozdział 85502 par. 2060, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy poinformował, że decyzją Nr 24/2023 z dnia 6 września 2023 r. dokonał podziału dotacji celowych na zadnia zlecone gminom z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. Gminie Osielsko została przyznana dotacja celowa w kwocie 742 zł, - dział 751, rozdział 75110.
2. Fundusz Pomocy Ukrainie - Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa:
a) pismem z dnia 4 września 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.170.2023 – 32 zł na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie; dział 754, rozdział 75495;
b) pismem z dnia 11 września 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.173.2023:
 320 zł na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi – dział 852, rozdział 85295;
 2.518 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi – dział 855, rozdział 85595.
Załączniki

Powiadom znajomego