W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 73/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli terenowych
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.),  art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 1469)i art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam  Panią  Hannę  Kupczyk  –  podinspektora  ds. gospodarki   niskoemisyjnej, decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kontroli terenowych  do  przeprowadzania kontroli terenowych w  zakresie przestrzegania  przez  właścicieli nieruchomości  położonych    na terenie gminy Osielsko przepisów wynikających z:
1) ustawy  z  dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1469); 
2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity:  Dz. U.z 2022 r.,  poz. 2556 ze zm.);
3)  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,  poz. 1587);
4) uchwały Nr II/9/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osielsko.
§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2023 r. na czas nieokreślony.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                             Uzasadnienie

         Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U.  z 2023 r., poz. 1469) wójt, burmistrz, lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów ustawy. Na podstawie  art. 9u ust. 2 w/w ustawy do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity:  Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów  o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Powiadom znajomego