W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 12/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Osielsko
Status obowiązujące

Na podstawie art. 104 i art.1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.), art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 
§ 1. W Zarządzeniu Nr 8/2019 Wójta Gminy Osielsko (Kierownika Urzędu Gminy) z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Osielsko wprowadza się następujące zmiany: 
1)w §1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Miejscu pracy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Osielsko mieszczący się w budynkach przy ul. Szosa Gdańska 55A i ul. Jana Pawła II 28 w Osielsku,”

2)w § 4  w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 4 i 5 
o następującej treści: 
„4) monitorowania poczty służbowej e-mail zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym określoną w odrębnym dokumencie wewnętrznym,
5) monitoringu wizyjnego zgodnie z zasadami Regulaminu monitoringu wizyjnego określonego odrębnym dokumentem wewnętrznym.”

3) w § 5, ust. 3 dodaje się pkt 2a o następującej treści:
„2a) nosić identyfikator zgodnie z odrębnym Zarządzeniem wewnętrznym,”

4) w § 11, ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wynikających z przepisów Kodeksu pracy,”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni, od dnia powiadomienia Pracowników o jego treści.

Uzasadnienie
Zmiany wprowadzone niniejszym Zarządzeniem wynikają z dostosowania do wprowadzanych wynikających z polityki bezpieczeństwa dokumentów wewnętrznych, takich jak między innymi: Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Regulamin monitoringu wizyjnego, a także rozszerzenia miejsca pracy o kolejny budynek. 

Powiadom znajomego