W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 43/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany w budżecie gminy Osielsko na rok 2023
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.), § 11 uchwały pkt 4 i 7 uchwały Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Osielsko na rok 2023 zarządzam, co następuje: 
§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 r.,  zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2022 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2022 z dnia 28 marca 2022 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r. oraz Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. , wprowadza się następujące zmiany:   
1) dochody budżetu w wysokości 127.953.270,67 zł,  zwiększa się o 37.072,44 zł, po zmianie 127.990.343,11 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  108.472.214,92 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  19.518.128,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) wydatki budżetu w wysokości 159.619.909,25 zł, zwiększa się o 37.072,44 zł, po zmianie 159.656.981,69 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 108.386.445,69 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 51.270.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
4) określa się plan finansowy do rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 15. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski dokonał zmiany dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych, w tym:
1) decyzją z dnia 21 kwietnia 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2023 zwiększył  plan dotacji o kwotę 97 zł –  w dziale 855,  rozdział 85503 par. 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
2) decyzją z dnia 12 maja  2023 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2023 zwiększył  plan dotacji o kwotę 9.464,00 zł –  w dziale 855,  rozdział 85513 par. 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Fundusz Pomocy Ukrainie - Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że na wydzielony rachunek bankowy przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa :
1) pismem z dnia 9 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.92.2023 w kwocie 1.428,00 zł, w tym 181,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi  – dział 855, rozdział 85595 par. 2100  oraz 1.247,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi – dział 852, rozdział 85295 par. 2100.
2) pismem z dnia 10 maja 2023 r. Nr WFB.I.3121.2.2023 w kwocie 112,00 zł, na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – 40 zł za osobę dziennie, dział 754, rozdział 75495, par. 2100, 
3) pismem z dnia 11 maja  2023 r. Nr WFB.V.1612.178.2023 w kwocie 25.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust.1 ustawy jak wyżej- stawka 40 zł za osobę dziennie, za kwiecień 2023 r., dział 754, rozdział 75495, par. 2100.
4) pismem z dnia 15 maja  2023 r. Nr WFB.I.3121.2.87.2023 w kwocie 171,44 zł, w tym  z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 109,81zł  oraz na zarzadzanie statusem UKR – 61,63 zł , dział 750, rozdział 75011 par. 2100;
3. Przeniesienia w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu; w tym, na wnioski kierowników oświatowych jednostek budżetowych w dziale 801 Oświata i wychowanie; rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80106 oraz w  dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75085 pomiędzy paragrafami, na wniosek kierownika GOPS; w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy paragrafami rozdziału 85219  i w dziale 855 Rodzina pomiędzy paragrafami rozdziału 85504 oraz w urzędzie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pomiędzy paragrafami rozdziału 90005. 

Załączniki

Powiadom znajomego