W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 3/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz w związku z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572) 

WÓJT GMINY OSIELSKO
ZARZĄDZA

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 23.01.2023 r. do 13.02.2023 r.
§ 3. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), działające na terenie Gminy Osielsko, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
§ 4. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok opublikowana jest na stronie internetowej www.bip.osielsko.pl. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osielsko wraz z treścią projektu uchwały.
§ 5. Opinie i uwagi do projektu uchwały wnoszone na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, 86-031 Osielsko lub przesłać drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopczynska@osielsko.pl. 
§ 6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Osielsko.
§ 7. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość organizacji i podmiotów w nich uczestniczących.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

 Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 572) projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok, Wójt Gminy Osielsko przekazuje do dnia 1 lutego do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy. Projekt Uchwały Rady Gminy Osielsko w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i zostaje poddany konsultacjom społecznym.

Załączniki

Powiadom znajomego