W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 23/2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Kierownika Urzędu Gminy
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Status obowiązujące

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przeprowadzić inwentaryzację:
1) Drogą spisu z natury na dzień 30 grudnia 2022 roku :
   a) materiałów i zapasów będących na stanie Urzędu Gminy,
   b) druków ścisłego zarachowania.
2) Drogą uzyskania potwierdzenia sald:
a) według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku: 
- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
- salda pożyczek i kredytów,
b) według stanu na dzień 30 listopada 2022 roku: 
- sald należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności publiczno-prawnych, należności od osób nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych oraz należności od pracowników.
3) W drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
      i weryfikacji składników według stanu na dzień 31.12.2022 r.
a)  wartości niematerialnych i prawnych,
b)  środków trwałych w budowie,
c)  środków trwałych - grunty,
d)  rozrachunków urzędu gminy,
e)  fundusze.

§2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1)  Mariola Urbankiewicz – przewodnicząca komisji
2)  Izabela Sulima – członek
3)  Marta Kraszkiewicz – członek 
§3. Powołuje się następujące zespoły spisowe:
1. Zespół spisowy, który dokona spisu z natury druków ścisłego zarachowania, w tym  czeki i kwitariusze przychodowe w składzie:
       1) Agnieszka Szreiber
       2) Justyna Malak

2. Zespół spisowy do przeprowadzenia spisu z natury zapasów oleju opałowego, napędowego i paliwa w samochodzie służbowym metodą „tankowania do pełnego    zbiornika” w dniu 30.12.2022 r. lub w innym poprzedzającym dniu, w którym dany   pojazd  będzie wykorzystywany po raz ostatni w 2022 r. w składzie:
       1) Dariusz Jurak
       2) Michał Jabłoński
 
3. Zespół spisowy do weryfikacji składników majątkowych – grunty w składzie:
       1) Jolanta Trzecińska
       2) Agnieszka Grzywacz
§4. Pracownicy Referatu Finansowego przeprowadzą inwentaryzację w formie potwierdzenia oraz weryfikacji sald. Poprawnie sporządzona weryfikacja wymaga sprawdzenia salda kont 080 przez właściwych pracowników merytorycznych Urzędu, Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, salda konta 020 przez specjaslistę ds. informatyki – do 5 lutego 2023 r., salda konta 221 prowadzonego dla należności podatkowych przez pracowników Referatu Podatków i Opłat do dnia 15 lutego 2023 r.

§5. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie określonym w harmonogramie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§6. Termin rozliczenia inwentaryzacji ustala się na dzień 15 lutego 2023 r. z wyłączeniem inwentaryzacji dotyczącej weryfikacji sald kont przeprowadzanej przez pracowników Referatu Finansowego, której ostateczny termin rozliczenia ustala się na 20 marca 2023 r. 

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Powiadom znajomego