W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 44/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Status obowiązujące

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z  2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr IV/60/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 2758 z dnia 4 lipca 2017 r.)


WÓJT GMINY OSIELSKO
ZARZĄDZA:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 80/2017 Wójta Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 36/2018 Wójta Gminy Osielsko z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zmienia się treść § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. PSZOK jest czynny przez cały rok w środy i soboty w godzinach 8.00 - 16.00 z zastrzeżeniem postanowień § 6. ”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Żołędowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. po uprzednim ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty.


UZASADNIENIE:

Dnia 21.05.2020 r. wpłynął do Urzędu Gminy Osielsko wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego z dnia 21 maja 2020 r. znak: 2139/2020 dotyczący ujednolicenia godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, aby były dogodniejsze dla mieszkańców.
W związku z powyższym Wójt Gminy Osielsko niniejszym zarządzeniem określił, iż PSZOK będzie czynny przez cały rok w środy i soboty w godzinach 8.00 - 16.00.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. po uprzednim ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiadom znajomego