W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/34/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przekazania skargi według właściwości
na podstawie Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 231§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać skargę Pana  PS z dnia 19 czerwca 2024 r. na postępowanie  dwóch pracowników Urzędu Gminy Osielsko – Wójtowi Gminy Osielsko, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Osielsko zobowiązując  do zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi według właściwości. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 19 czerwca  do Biura Rady Gminy wpłynęła skarga Pana P.S  (dane prawnie chronione), na  postępowanie  dwóch pracowników Urzędu Gminy Osielsko. 
W związku z powyższym na mocy art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.  z 2024, poz. 572) w brzmieniu „ Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.”  
W związku z zakresem zarzutów podniesionych w treści skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że Rada  Gminy Osielsko nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia, dlatego też po analizie zarzutów skargowych zawnioskowała o przekazanie w/w skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.   
Na sesji Rady Gminy Osielsko w dniu 25 czerwca 2024 r.. uznano za zasadne  przekazanie przedmiotowej skargi do rozpatrzenia według właściwości Wójtowi Gminy Osielsko. 
Na mocy art. 232  § 2 Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Powiadom znajomego