W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/33/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - drzew uznanych za pomniki przyrody
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Rada Gminy Osielsko uchwala,co następuje:

   § 1. 1. Znosi się formę ochrony przyrody z następujących pomników przyrody: drzewa gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacaccia) - skupisko dwóch okazów o obwodzie pni  na wysokości 130 cm: 386 cm i 387 cm, znajdujące się na terenie działki oznaczonej numerem ewid. 803/21 w miejscowości Osielsko przy ulicy Storczykowej w gminie Osielsko, rosnących na terenie prywatnym,  ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie  Rozporządzenia Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego  Nr 15, poz. 120), pod pozycją 510.
2. Zniesienie formy ochrony z pomników przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1 następuje z uwagi na:
       1) utratę wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody;
       2) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
                                                                              
Uzasadnienie
                                                                                
 Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Zniesienie niniejszych form ochrony przyrody, stosownie do art. 44 ust. 4 następuje w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które ustanowiono formę ochrony przyrody lub zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.  
 Pismem z dnia 04.03.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.03.2024 r.) właścicielka nieruchomości zwróciła się z wnioskiem o zniesienie formy ochrony przyrody z dwóch drzew gatunku robinia akacjowa (Robinia pseudoacaccia) znajdujących się na terenie działki o nr ewid. 803/21
w miejscowości Osielsko przy ulicy Storczykowej w gminie Osielsko.  
Przeprowadzono ocenę stanu zdrowotności drzew stanowiących pomniki przyrody. Oceniono stan fitosanitarny każdego drzewa i dokonano oceny kierując się zasadami i wytycznymi zawartymi w Standardzie Inspekcji i Diagnostyki Drzew (2021). Mimo pozytywnych wyników badań instrumentalnych uznano, że drzewa w obecnym stanie stwarzają niebezpieczeństwo dla otoczenia oraz zagrożenie dla użytkowników terenu i  istnieje ryzyko rozłamania. Przedmiotowe drzewa utraciły wartość przyrodniczą i krajobrazową, ze względu na którą ustanowiono formę przyrody. 
 Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy, projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony pomnika przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
 Wójt Gminy Osielsko wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu uchwały. 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił projekt przedmiotowej uchwały. 
 W świetle powyższego zdecydowano o podjęciu niniejszej uchwały.


Powiadom znajomego