W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/31/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Osielsko nieruchomości w postaci działek oznaczonych ewidencyjnie nr 93/20 o pow. 0,0141 ha, nr 93/24 o pow. 0,0160 ha oraz nr 93/27 o pow. 0,1606 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Niwy, miejscowości Niwy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/XXXX/X.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U z a s a d n i e n i e:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. 

Właściciele działek ewidencyjnych nr 93/20, 93/24, 93/27 położonych w Niwach, wystąpili o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko. Działki gruntu łącznie stanowić będą drogę, która będzie służyć społeczności lokalnej. 

Z uwagi na fakt, że powołane na wstępie działki ewidencyjne będą służyć celom publicznym, podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania  nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko.   

Powiadom znajomego