W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/30/2024

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej i pomocy rzeczowej na realizację zadań na drogach powiatowych
na podstawie Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz.40 ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz.1270 z późn.zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Udziela się Starostwu Powiatowemu pomocy z budżetu Gminy Osielsko w łącznej kwocie 318.450,00 zł w tym:
    1) Pomocy rzeczowej o wartości 18.450,00 zł w formie opracowanej dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej na ul. Centralnej przy skrzyżowaniu z ul. Orzechową w Osielsku 
    2) Pomocy celowej w kwocie 300.000,00 zł na realizację  zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej przy skrzyżowaniu z ul. Orzechową w Osielsku”. 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy o której mowa w  § 1 oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy organami wykonawczymi Gminy i Powiatu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie
Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych są zadaniami własnymi Powiatu (art. 4 ust. pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 19 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. i pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego). Jednakże, z uwagi na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa poruszających się po drogach powiatowych Rada Gminy Osielsko od wielu lat współdziała z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w realizacji zadań drogowych. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej." Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest urnowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko postanowiła o udzieleniu pomocy na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej na ul. Centralnej przy skrzyżowaniu z ul. Orzechową w Osielsku.”   
Bez pomocy stanowiącej przedmiot niniejszej uchwały Starostwo Powiatowe nie będzie w stanie w  najbliższej przyszłości zrealizować przedsięwzięcia określonego w  § 1 pkt 2 niniejszej uchwały w związku z czym udzielenie tej pomocy uznano za zasadne. 

Powiadom znajomego