W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/78/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr V/54/05 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2005 r.  w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, zmienionej uchwałą nr VII/79/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r., uchwałą nr VII/79/2016 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 r. oraz uchwałą nr V/60/2019 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany w § 6:
1)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  „3) zastępca głównego księgowego;”
2)  w pkt 4 skreśla się wyrazy „i administracji” oraz kropkę zamienia się średnikiem; 
3)  po pkt 4 dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:
 „5) stanowisko ds. płac; 
 6) stanowisko ds. oświaty;
 7) stanowisko ds. administracji;
 8) stanowisko ds. informatyki.”
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie
W Statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, stanowiącym załącznik do uchwały nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w § 6 określona została struktura organizacyjna jednostki. W związku z nowymi zakresami obowiązków pracowników jednostki konieczne jest dostosowanie obecnej struktury organizacyjnej poprzez wprowadzenie nowych typów stanowisk i usystematyzowanie nazewnictwa stanowisk wykonujących identyczne zadania w jednostce. Ponadto w związku z planowanym utworzeniem w jednostce nowego stanowiska pracy niezbędne jest dodanie stanowiska ds. informatyki do jej struktury organizacyjnej.

Powiadom znajomego