W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IX/75/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
na podstawie Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w kwocie 1.700.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000,00 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2023 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  Uzasadnienie

Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 1.700.000 zł. Są to wydatki na zadanie inwestycyjne związane z realizacją zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.700.000 zł.
Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK ul. Szosa Gdańska  57.
Umowa została podpisana w dniu 11.12.2023 r. pomiędzy Gminą Osielsko a firmą PRO-ECO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na kwotę 2.502.189,89 zł. Okres realizacji umowy to: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Finansowanie planowane w roku 2023 i 2024.

Załączniki

Powiadom znajomego