W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/65/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/15/2023 z dnia 28 marca 2023 r.,  Nr IV/21/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/27/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/36/2023 z dnia 5 września 2023 r. i Nr VII/49/2023 z dnia 24 października 2023 r. zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą. 

Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 139.193.245,22 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 118.306.567,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  157.660.783,80 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  111.875.497,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  45.785.286,35 zł. 
Załącznik Nr 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.3.1.11 Dowożenie uczniów do i ze szkół prowadzonych przez gminę. Wydłuża się okres realizacji zadania o rok 2024 i ustala kwotę wydatków w tym roku na kwotę 210.456,00 zł. Realizacja 2021-2024. Łączna wartość zadania bieżącego 779.256,00 zł, w tym w roku 2023 – 326.800,00 zł, w roku 2024 – 210.456,00 zł.

2.  Dodaje się nowe zadania w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym: 
1) Poz. 1.3.1.19 Usługi świadczenia powszechnych usług pocztowych w latach 2024-2025. Planuje się ogłoszenie przetargu na wykonywanie usług pocztowych. Realizacja zadania w latach 2023 -2025. Łączna wartość zadania bieżącego 800.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 0 zł, w roku 2024 – 400.000,00 zł, w roku 2025 – 400.000,00 zł.
2) Poz. 1.3.1.20 Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenach będących własnością Gminy Osielsko w 2024 r. W 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu oraz podpisanie umowy na wykonanie prac, które wykonywane i finansowane będą w 2024r. Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania 300.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 300.000,00 zł. 
3) Poz. 1.3.1.21 Dostawa usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP. W bieżącym roku planowane jest podpisanie umowy, która obejmuje dostęp do najnowszych wersji programu, telefoniczne konsultacje i szkolenie. Realizacja zadania w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania 3.690,00 zł, w tym w roku 2023- 0,00 zł, w roku 2024 – 3.690,00 zł.
4) Poz.  1.3.2.94 Budowa wagi na terenie GZK Żołędowo – opracowanie dokumentacji projektowej. Planuje się wykonanie projektu budowy wagi na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie na potrzeby wykonywania obowiązków statutowych.  Realizacja w latach 2023-2024. Łączna wartość zadania – 10.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 0,00 zł, w  2024 r. – 10.000 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego