W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VIII/64/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2023 rok
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-215, 219, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. W uchwale Rady Gminy Osielsko Nr X/77/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr II/3/2023 z dnia 7 lutego 2023 r., Nr III/14/2023 z dnia 28 marca 2023 r., Nr IV/20/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Nr V/26/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., Nr VI/35/2023 z dnia 5 września 2023 r., Nr VII/48/2023 z dnia 24 października 2023 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Osielsko Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., Nr 16/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. Nr 23/2023 z dnia 15 marca 2023 r., Nr 24/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Nr 29/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 31/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 16 maja 2023 r.,   Nr 45/2023 z dnia 26 maja 2023 r., Nr 48/2023 z dnia05 czerwca 2023 r. i  Nr 49/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., Nr 56/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r., Nr 57/2023 z dnia 7 lipca 2023 r.,  Nr 61/2023 z dnia 21 lipca 2023r., Nr 62/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.  Nr 63/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Nr 65/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r., Nr 71/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Nr 72/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 14 września 2023 r., Nr 84/2023 z dnia 25 września 2023 r., Nr 85/2023 z dnia 29 września 2023 r. , Nr 86/2023 z dnia 3 października 2023 r., Nr 87/2023 z dnia 10 października 2023 r.,  Nr 89/2023 z dnia 16 października 2023 r. Nr 91/2023 z dnia 25 października 2023 r., Nr 95/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. i  Nr 97/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany;
1) dochody budżetu w wysokości 139.140.492,25 zł zwiększa się o 52.752,97 zł, po zmianie  139.193.245,22 zł,  w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie –  118.306.567,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  – 20.886.678,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) wydatki budżetu w wysokości 157.608.030,83 zł, zwiększa się o 52.752,97 zł, po zmianie 157.660.783,80 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości – 111.875.497,45 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości – 45.785.286,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 
3) określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.    
5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały;
6)  określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,  zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Dokonuje się zmian uchwały budżetowej gminy Osielsko na rok 2023 polegających na między inn:

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował:
1)  pismem nr WFB. I.3120.3.99.2023, że decyzją  z dnia 18 października 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 15.912,00 zł w dziale 852 rozdział 85219  paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
2) pismem nr WFB. I.3120.3.101.2023, że decyzją  z dnia 20 października 2023 r., zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 19.351,00 zł w dziale 750 rozdział 75011  paragraf 2010:
a)  w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 r. stawki roboczogodziny do wysokości 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia ilości spraw wykonanych w gminie do końca sierpnia 2023 roku – 17.127,00 zł,
b) na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji – 2.224,00 zł. Dotacje powyższe zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zwiększa się dochody w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 5.723,48 zł, grantu otrzymanego z tytułu realizacji umowy partnerskiej zawartej z stowarzyszeniem Bydgoskim Alarmem Smogowym w sprawie realizacji programu pn.” Kujawko- pomorskie bez smogu” .
3. Zwiększa się wydatki w dziale 700 rozdział 70005 na wypłatę odszkodowań o kwotę 25.263 zł oraz w dziale 750 rozdziale 75095 o kwotę 5.723,48 zł z przeznaczeniem na zakup usług.
4. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe o kwotę 12.800 zł i wydatki na zakup usług remontowych  związanych z oświetleniem ulicznym o taką kwotę – dział 900 rozdział 90015.
5. Na wniosek Kierownika GOPS w Osielsku zmniejsza się dochody i wydatki w dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 1.033,51 zł w związku z aktualizacją budżetu projektu Kujawsko – Pomorska Teleopieka. 
6. Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75085 oraz pomiędzy rozdziałami i pomiędzy paragrafami w rozdziałach w dziale 801 (Oświata i wychowanie). 
7. Na wniosek Dyrektora GZK w Żołędowie: 
1) ustala się dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł na zakup sprzętu – dział 900, rozdział 90017
8. Zmiany wydatków w ramach działów.
9. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego GZK w Żołędowie. 


Załączniki

Powiadom znajomego