W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/62/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. 344 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko, położonych w Osielsku, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00064675/5, stanowiących niżej wymienione działki: 
1)   88/35 o pow. 0,1599 ha,
2)   88/65 o pow. 0,1207 ha. 

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m. in. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości.
Przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Osielsku przy ul. Orzechowej -  działki Nr  88/35 oraz 88/65 zapisane w księdze wieczystej Nr BY1B/00064675/5 stanowią własność Gminy Osielsko.
Przedmiotowe grunty są objęte ustaleniami miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkalnictwa i usług w Osielsku; Osielsko III – Uchwała Rady Gminy Osielsko Nr I/15/09 z dnia 27 lutego 2009r. opubl. w Dz. Urz. woj. kujawsko-pomorskiego Nr 73, poz. 1353 z dnia 15 lipca 2009r.- i w planie tym przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozn. symbolem 11MN.

Powiadom znajomego