W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VII/59/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które zostaną przeprowadzone przy pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko, zgodnie z następującym opisem: 

Lp.
 
 
Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130 cm  Lokalizacja  
Zakres prac
1   Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanumL.) 
            
            
        
312 cm dz. ewid 292/1, 
ul. Leśna 19, miejscowość Czarnówczyn

 
Usunięcie obumarłych, chorych oraz  połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie        i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów, oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
2 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)  447 cm
 
dz. ewid. 98/5, 
 ul. Bydgoska 56, miejscowość Niemcz

 
 
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
3 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) 

 345 cm 

 
 


dz. 113/29, ul. Sienkiewicza 9, miejscowość Niemcz
 
Usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa  
4             
Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)

404 cm

360 cm

 

dz. ewid 298/2, 
ul. Leśna 9, miejscowość Czarnówczyn
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie  i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa
5 Dąb szypułkowy (Quercus robur L.)    400 cm dz. ewid 138/67, 
ul. Centralna 33, miejscowość Osielsko
Założenie wiązań typu Cobra 4t, usunięcie obumarłych, chorych oraz połamanych gałęzi i konarów, cięcia korekcyjne korony, oczyszczenie        i zabezpieczenie środkiem dezynfekującym miejsc ubytków powierzchniowych powstałych po usunięciu konarów,  oczyszczenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pielęgnowanego drzewa

2. Prace pielęgnacyjne pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 należy przeprowadzić  w terminie do 31 grudnia 2023 r., przy spełnieniu następujących warunków:
1)      zabiegi winny być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym;
2)      wykonywane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody;
3)      przy wykonywaniu cięć korony drzew należy dążyć do zachowania ich naturalnego pokroju.                                                               
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) jest aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce. Zgodnie  z art. 45 ust. 2  pkt 1 ww. ustawy,  prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody można wykonywać po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1336  ze zm.), ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 
 Mieszkaniec miejscowości Czarnówczyn wystąpił o podjęcie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody drzewa gatunku Kasztanowiec zwyczajny(Aesculus hippocastanum L.), rosnącego przy ul. Leśnej 19 w miejscowości Czarnówczyn. Kasztanowiec zwyczajny  opisany w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rośnie na nieruchomości prywatnej, jego rozłożyste konary i gałęzie przechodzą na chodnik i drogę. Wnioskodawca obawia się o uczestników ruchu drogowego i  pieszego, zwłaszcza o dzieci idące chodnikiem do szkoły. Wizja wykazała potrzebę wykonania cięć korekcyjnych korony oraz usunięcia posuszu celem zwiększenia bezpieczeństwa mienia, zdrowia uczestników ruchu kołowego i pieszego.
 Mieszkanka miejscowości Niemcz zwróciła się z prośbą o pilną pielęgnację pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), rosnącego przy ul. Bydgoskiej 56 w miejscowości Niemcz, wskazując na zagrożenie dla przechodni oraz przejeżdżających pojazdów. Zabiegi zwiększające bezpieczeństwo mają na celu wyeliminowanie zagrożenia dla mieszkańców niniejszej nieruchomości oraz ich mienia, a także uczestników ruchu kołowego i pieszego. 
 Mieszkaniec miejscowości Niemcz zwrócił się z prośbą o przycięcie suchych gałęzi pomnika przyrody drzewa gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), rosnącego na jego posesji. Podczas wizji ustalono, iż Dąb szypułkowy, usytuowany na działce o nr ewid. 113/29 w miejscowości Niemcz,  przy  ul. Sienkiewicza 9 wymaga korekty korony, usunięcia suchych gałęzi oraz cięć pielęgnacyjnych.  Mieszkaniec miejscowości Czarnówczyn zwrócił się z prośbą o zlecenie oceny zdrowotności  i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody drzew gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.), rosnących na jego posesji. Ustalono, iż usytuowany na działce o nr ewid. 298/2w miejscowości Czarnówczyn, przy ul. Leśna 9 drzewa wymagają korekty korony, usunięcia suchych gałęzi oraz cięć pielęgnacyjnych, a także założenie wiązań typu Cobra 4t.   
 Mieszkanka miejscowości Osielsko zwróciła się z prośbą o zlecenie oceny żywotności i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewa stanowiącego pomnik przyrody  na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 138/67 w miejscowości Osielsko, ul. Centralna 33. Drzewo gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) wymaga założenia wiązań typu Cobra 4t, usunięcie drobnego posuszu gałęziowego oraz suchych konarów oraz cięcia gałęziowe korony. Spowoduje to wzrost bezpieczeństwa celem zabezpieczenia drzewa jak i mienia na wypadek trudnych do przewidzenia anomalii pogodowych.  
 Wykonanie zadań określonych niniejszą uchwałą jest konieczne nie tylko z uwagi na konieczność ochrony drzew, ale także z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Potwierdzono to  podczas wizji w terenie, a także według ekspertyzy arborystyczno-dendrologicznej.
 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 

 
            

Powiadom znajomego