W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr VI/47/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1.  w Załączniku Nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku nadanego Uchwałą Nr IV/52/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu (ze zm.: uchwałą Nr  VII/78/10 z dnia 15 października 2010r., uchwałą Nr VII/91/2012 z dnia 18 grudnia 2012r., uchwałą Nr V/43/2015 z dnia 16 czerwca 2015r., uchwałą Nr VII/81/2016 z dnia 22 listopada 2016r., uchwałą Nr V/35/2020 z dnia 16 czerwca 2020r., uchwałą Nr VI/67/2021 r. z dnia 22 czerwca 2021 r., uchwałą Nr II/21/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Nr IV/42/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.) w „Wykazie obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku pkt 10 załącznika do Statutu GOSiR otrzymuje brzmienie:

10. „Boisko sportowe trawiaste i do piłki plażowej przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie oraz kort tenisowy przy ul. Harcerskiej w Bożenkowie;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 zpóźn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Kompetencje te mają również odzwierciedlenie w art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Organ stanowiący nadaje jednostce budżetowej statut oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd (art. 12 ust. 2 ustawy  o finansach publicznych).
W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt poszerzenia się gminnych obiektów użyteczności publicznej o nowe obiekty i koniecznością ustalenia właściwego zarządu nimi uchwalenie nowego brzmienia pkt 10 załącznika w Statucie GOSiR pn. „Wykaz obiektów użyteczności publicznej przekazywanych w zarząd GOSiR w Osielsku” jest w pełni uzasadnione.

Powiadom znajomego