W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr IV/21/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, z późń. zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023 –2040, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/78/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. zmienionej uchwałą Nr II/4/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 7 lutego 2023r., Nr III/15/2023 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 marca 2023 r.,  zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do Uchwały. 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2040, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków w latach objętych prognozą. Ponadto dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.

Objaśnienia
Załącznik nr 1
W tym:
1) dochody budżetu, po zmianie 127.953.270,67 zł, w tym:
a) dochody bieżące w kwocie  – 108.435.142,48 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  –  19.518.128,19  zł,
2) wydatki budżetu, po zmianie  159.619.909,25 zł, w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości  –  108.349.373,25 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości –  51.270.536 zł.

Załącznik Nr 2
1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023- 2040. W tym:
1) Poz. 1.3.1.12 Obsługa  systemu do monitoringu pojazdów asenizacyjnych. W związku z potrzebą wdrożenia Uchwały Nr II/24/2022 Rady Gminy z dn. 21 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Osielsko poprzez system kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych przez firmę ECOSanity z Bydgoszczy, zwiększa się kwotę na to zadanie w 2023 roku o 6.300 zł oraz przeznacza się środki w wysokości  15.000 zł w roku 2024. Realizacja w latach 2022-2024. Łączne wartość zadania 36.300 zł, w tym w roku 2023 – 15.000 zł, w 2024 – 15.000 zł. 

Załączniki

Powiadom znajomego