W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/18/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1360 ze zm. ) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Osielsko  nieruchomości w postaci działki oznaczonej ewidencyjnie nr 65/73 o pow. 0,1097 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Żołędowo, miejscowość Żołędowo, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, prowadzi  księgę wieczystą nr BY1B/XXX/X.
§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Osielsko  nieruchomości w postaci działki oznaczonej ewidencyjnie nr 65/77 o pow. 0,2880 ha, położonej 
w obrębie ewidencyjnym 0013 Żołędowo, miejscowość Żołędowo, dla której Sąd Rejonowy 
w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/XXX/X.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U z a s a d n i e n i e:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej własności rady gminy należy m. in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących nabycia nieruchomości.
Zgodnie z art. 9021 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność nieruchomości. 
Właściciele działek ewidencyjnych nr 65/73 oraz 65/77 położonych w Żołędowie, wystąpili o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko. Działki gruntu łącznie stanowić będą drogę, która będzie służyć społeczności lokalnej. 
Z uwagi na fakt, że powołane na wstępie działki ewidencyjne będą służyć celom publicznym, podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania obu nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko.   

Powiadom znajomego