W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr I/3/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Dla Gminy Wiejskiej Osielsko na lata 2021-2030+
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Dla Gminy Wiejskiej Osielsko na lata 2021-2030+ stanowiący załącznik do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Dokument Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego Dla Gminy Wiejskiej Osielsko na lata 2021-2030+ został opracowany w ramach uczestnictwa Gminy Osielsko w projekcie „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem REGIOGMINA”, finansowanego z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057). Opracowywany Program ma stanowić instrument do korzystania m.in. środków unijnych, w tym środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 (RPO WKP 2021-2027) oraz środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027 (PROW 2021-2027). Sformułowano trzy cele horyzontalne programu:
• Wzrost innowacyjności i konkurencyjności,
• Wzrost przedsiębiorczości i produktywności,
• Wzrost współpracy.
W oparciu o wyżej wymienioną strukturę celów horyzontalnych sformułowano następujące cele szczegółowe:
Cel 1: Działania zmierzające do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez sektor MŚP,
Cel 2: Działania zmierzające do tworzenia nowych przedsiębiorstw odpowiadających na potrzeby społeczne i rynkowe,
Cel 3: Działania zmierzające do zwiększenia zaangażowania inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
Cel 4: Działania zmierzające do poprawy jakości kapitału ludzkiego,
Cel 5: Działania ułatwiające tworzenie nowych przedsiębiorstw,
Cel 6: Działania zmierzające do utworzenia Lokalnej Organizacji Gospodarczej,
Cel 7: Działania związane z wyznaczeniem i uzbrojeniem terenów inwestycyjnych oraz inwestycjami w OZE,
Cel 8: Działania promocyjno-informacyjno-doradcze dla przedsiębiorstw,
Cel 9: Działania wspierające budowanie strefy inwestora w Gminie.
 Konsultacje w sprawie projektu dokumentu były przeprowadzone w oparciu 
o przepisy Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 1079). Ogłoszenie konsultacji nastąpiło Zarządzeniem Wójta Nr 72/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. Sprawozdanie z konsultacji ogłoszono Zarządzeniem Nr 16/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
Projekt dokumentu uzyskał pozytywne uzgodnienia w przedmiocie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2022 r. znak: WOO.410.528.2021.KB). 
Przyjęcie dokumentu Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego Dla Gminy Wiejskiej Osielsko na lata 2021-2030+ jest kompetencją Rady Gminy Osielsko w oparciu o powołany przepis ustawy o samorządzie gminnym.

Załączniki

Powiadom znajomego